Kali Gandaki Trek

Bridge over the Kali Gandaki

To index page Previous page Next page
Bridge over the Kali Gandaki